Isännöinnin hankintaohje

Isännöintipalvelun hankkiminen on periaatteessa helppoa: riittää, että ottaa yhteyttä isännöintiyrityksiin ja pyytää tarjouksia. Fiksu taloyhtiön hallitus kuitenkin valitsee isännöinnin huolella.

Isännöintiä ostaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota palvelun laatuun, sillä vain hyvä isännöinti kannattaa.

Ohje isännöintipalvelun hankintaan

Huolelliseen isännöinnin hankintaprosessiin menee – ja kuuluukin mennä – aikaa. Tavoitteena on päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, jossa taloyhtiö saa sellaista isännöintipalvelua kuin se on halunnut ja maksaa siitä sille kuuluvan hinnan.

Isännöintiyritysten tarjoamat palvelut ja niiden hinnoittelu ovat keskenään erilaisia. Sopivan isännöintiyrityksen valinta voi usein olla vaikeaa, sillä tarjousten erilaisuudesta johtuen tarjoukset eivät koskaan ole suoraan vertailukelpoisia.

Isännöintipalvelua tuottaa isännöintiyritys

Isännöintipalvelun sisältö, laatu, laajuus ja palvelun veloitusperusteet sovitaan isännöintisopimuksessa, jonka taloyhtiön hallitus tekee isännöintiyrityksen kanssa. Mahdollisimman tarkka sopiminen on kaikkien etu. Hallitus huolehtii siitä, että isännöintisopimuksesta tiedotetaan kiinteistön omistajille ja käyttäjille.

Taloyhtiön isännöitsijän tulee asunto-osakeyhtiölain nojalla olla joko luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Käytännössä isännöintipalvelut tuottaa isännöintiyritys.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittää isännöintipalvelun vähimmäisvaatimuksen: asunto-osakeyhtiössä isännöinti huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöinti huolehtii myös siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöinti käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja palveluntarjoajia tehtäviensä hoitamiseksi.

Näin hankit isännöintiä