Käyttöehdot

Käyttöehdot selventävät palvelun sisältöä ja toimintaa sekä osapuolten vastuita.

Hae isännöintiä -palvelun käyttöehdot

Hae isännöintiä -palvelu on Isännöintiliiton (”Isännöintiliitto”) tuottama ja ylläpitämä palvelu (”Palvelu”), joka on tarkoitettu isännöintipalvelua etsiville taloyhtiön edustajille. Maksuttomassa Hae isännöintiä -palvelussa voi tutustua sopiviin isännöintiyrityksiin, kerätä yritykset omalle listalle ja lähettää kerralla valituille yrityksille tarjouspyynnön.

Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Palvelun käyttäjään (”Käyttäjä” tai ”Tarjouspyynnön tekijä”) silloin, kun Käyttäjä käyttää Palvelua.

1 Isännöintiliiton rooli

Isännöintiliitto toimittaa tarjouspyyntöjä palvelussa oleville isännöintiyrityksille. Isännöintiliitto ainoastaan vastaanottaa tarjouspyynnön ja lähettää sen Tarjouspyynnön tekijän valitsemille isännöintiyrityksille, jotka ovat itse suoraan yhteydessä Tarjouspyynnön tekijään. Tarjouspyynnön tekijä neuvottelee ja tekee isännöintisopimuksen parhaaksi katsomansa isännöintiyrityksen kanssa.

Käyttäjä on ymmärtänyt, että Isännöintiliitto ei tee päätöstä tarjousten antamisesta tai antamatta jättämisestä. Isännöintiliitto ei missään tapauksessa ole sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

2 Käyttäjän suostumus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelun käyttämiseksi tallennetaan henkilötietoja tarpeellisessa määrin. Tarkemmin henkilötietojen käsittelystä on kerrottu Palvelun tietosuojaselosteessa https://haeisannointia.fi/tietosuojaseloste/. Käyttäjä suostuu siihen, että tarjouspyyntö voidaan lähettää internetin kautta isännöintiyrityksille ja että Isännöintiliitto voi tarvittaessa olla Käyttäjään yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse tarjouspyyntöä koskevissa asioissa. Käyttäjä suostuu siihen, että Isännöintiliitto saa isännöintiyrityksiltä tietoja syntyneiden isännöintisopimusten lukumääristä tilastointi- ja markkinointitarkoituksiin.

3 Palvelun käyttö

Palvelua voivat käyttää vain isännöintipalvelua etsivien taloyhtiöiden edustajat. Palvelun Käyttäjille palvelu on maksutonta. Palvelua ei ole tarkoitettu markkinointikäyttöön.

Isännöintiliitto toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta siitä, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Isännöintiliitto pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai sen toiminnallisuuksia sekä tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen ilman erillistä ilmoitusta.

4 Vastuun rajoitukset

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua lain, asetusten ja hyvän tavan mukaisesti. Isännöintiliitto ei vastaa Palvelun käytöstä tai virheistä Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. Isännöintiliitto ei myöskään vastaa välittömästä, välillisestä tai seurannaisvahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä.

5 Yhteyshenkilö

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, voit olla yhteydessä toimisto@isannointiliitto.fi