Tietosuojaseloste

Turvallisuus on tärkeää oman taloyhtiön lisäksi myös omista henkilötiedoista huolehdittaessa. Henkilötietojen huolellinen käsittely onkin juuri siksi tärkeää meille.

Tietosuoja Hae isännöintiä -palvelussa

Käsittelemme henkilötietoja Hae isännöintiä -palvelussa käytännössä ainoastaan siksi, että voimme välittää palvelussa laatimasi tarjouspyynnön valitsemillesi isännöintiyrityksille. Tähän tarvitsemme yhteystiedot siltä henkilöltä, joka jättää tarjouspyynnön palveluumme tai muulta hänen nimeämältään taloyhtiön edustajalta. Tämän ohella käyttäjien henkilötietoja voidaan joutua yksittäistapauksissa tarkastelemaan palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseksi tai mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi.

Palveluun syötettävät henkilötiedot ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi saamme tiedon yhteyshenkilön roolista taloyhtiössä, kuten hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja, joka yhdistettynä edellisiin tietoihin muodostaa henkilötiedon. Edellä mainittujen henkilötietojen ohella verkkoselaimessa toimivasta palvelusta kertyy evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kertyviä tietoja käyttäjästä, kuten kielivalinnasta, selaintyypistä tai IP-osoitteesta, jotka ovat joissain tapauksissa yhdistettävissä käyttäjään. Näitä tietoja Isännöintiliitto tai muu palveluntuottaja ei pääse tarkastelemaan missään tilanteessa.

Palveluun kertyvät tiedot saamme henkilöltä itseltään tai henkilöltä, joka on valtuutettu laatimaan tarjouspyyntö toisen puolesta. Henkilötietoja ei säilytetä Isännöintiliiton toimesta, kun se aika, joka menee tarjouspyynnön toimittamiseen valituille isännöintiyrityksille. Tämän jälkeen, kun luovutus on varmennetusti tapahtunut, kyseiset henkilötiedot poistetaan Isännöintiliiton järjestelmästä ja valitut isännöintiyritykset hyödyntävät niitä valmistellun tarjouksen toimittamiseksi taloyhtiölle.

Käytännössä henkilötiedot sijaitsevat palvelun teknisen toteutuksen johdosta ulkopuolisen palveluntuottajan laitteilla ja palvelimilla. Isännöintiliitto vastaa siitä, että alihankkijamme käsittelee henkilötietoja noudattaen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huomioi toiminnassaan hyvät käytännöt tiedonhallinnassa sekä tietojen käsittelyssä. Meille on tärkeää, etteivät palvelujemme käyttäjien yksityisyys vaarannu.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Vastauksia tarkempiin kysymyksiin henkilötietojesi käsittelystä antaa Marianne Falck-Hvilstafeldt, [email protected]

Evästekäytännöt

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Lisätietoja evästeistä saat evästeseloste sivulta. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.